Закон о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник СРС” бр.19/74) оснива мешовите школе, такозване Центре за гимназијско и стручно образовање омладине.

У Блацу одлуком СО Блаце бр. 011/1230 од 31.јула 1974. године долази до формирања Центра за гимназијско и стручно образовање.

Центар наставља са гимназијским образовањем и са стручним образовањем текстилне, металске, трговинске и гумарске струке.

Школске 1974/1975. годинe Центар има 511 ђака.

Закон о средњем образовању и васпитању ( “Сл.гласник СРС” бр.19/74, 25/75, 26/76 и 21/77) а на основу члана 119 Скупштине општине Блаце на заједничкој седници свих већа 05.10.1979 .године доноси одлуку и оснива образовни центар “Младост” са седиштем у Блацу.

Струке су: Математичко-техничка, природно-математичка култура и јавно информисање, машинска и текстилна.

Одлуком скупштине СРС  од 31.05.1990. године школа постаје Техничка школа “Младост”.

Струке и занимања: МОМ (бравар, металостругар, трећи степен машински техничар), четврти степен текстилства( конфекционар, кројач, текстилни радник, прелац и ткач).

Од 01.09.1990. до 31.08.2004. године ради под патронажом Гимназије “Радош Јовановић-Сеља” из Куршумлије.

Од 01.09.2003.године Средња школа Блаце.

Струке: Гимназија-општи тип, Пољопривредни техничар, аутомеханичар, механичар.